תזרים מזומנים: חמצן לעסקים

kima2015
סגור לתגובות על תזרים מזומנים: חמצן לעסקים

file3351244485368_0_0

שנת 2008 הזכירה לכולם כי גם אילי הון, שמרוויחים מיליארדים עלולים להיקלע למשברים של ממש, בשל העדר תזרים מזומנים, ולהגיע עד לסף של פשיטת רגל עסקית.

עסקים שנבנו עשרות שנים התנדנדו ברוח הסערה זמן רב. חלקם מתנדנדים עד עצם היום הזה.

מסלול תזרים מזומנים בעסק מתחיל בשלב טרום ההקמה או הרכישה. בשלב זה מאתר היזם סכומי כסף פנויים הדרושים לו לצרכי הקמת העסק, ממקורות עצמיים, ממשקיעים ו/או מבנקים ומלווים אחרים. לאחר ההתארגנות הראשונית, מתחילות להתבצע עסקאות מכירה ורכישה, אשר בהתאם לתנאי האשראי שנקבעו בהן יוצרות את זרימת הכספים השוטפת. זרימה שוטפת חיובית מאפשרת לעסק רכישות נוספות של ציוד, החזר הלוואות והשקעות. זרימה שלילית מחייבת קבלת הלוואות והשקעות נוספות אל העסק על מנת למנוע ממנו להיחנק. תזרים מזומנים תקין בעסק משול לחמצן. בהעדרו העסק נחנק, מתמוטט ומת.

עסקים המשכילים לתכנן את עצמם, מכינים את עצמם לאפשרות כי יזדקקו לקבלת השקעה או הלוואה. ההכנה מראש חשובה פעמיים. ראשית, משום שפניה לבקשת עזרה שבאה בהפתעה מלמדת על חוסר תכנון ומרפה את ידיהם של משקיעים ומלווים כאחד. וגם אם יסכימו בכל זאת לעזור, תהיה עלות גיוס הכספים יקרה יותר. ושנית, משום שפרק הזמן שמהגשת הבקשה לקבלת כספים ועד לאישור על קבלת הכספים, יכול להיות ארוך יותר ממה שהעסק יכול לסבול.

דוח תזרים המזומנים הוא אחד משלושת הדוחות הכספיים העיקריים בעסק והוא משלים את התמונה המתקבלת מדוח רווח והפסד ומדוח המאזן. למעשה הוא מנתח את הנתונים של שני דוחות אלו בהיבט של זרימת הכסף. לא ניתן ללמוד ממנו על השינויים בהכנסות העסק, על הרווח ומרכיביו, על היקף הנכסים והחובות. דוח זה עוקב אחרי דבר אחד, אחרי הכסף. ללא דוח זה יהיה לנו קשה להבין את מצב זרימת הכספים, מאין באו (או לא באו) לאן הלכו ומתי.

ראשיתו של הדוח היא בשורה התחתונה של דוח רווח והפסד לאחריה יש סדרה של התאמות של הוצאות והכנסות שלא כללו זרימה כספית. החלק הראשון אם כן מציג את סכום המזומנים שהתקבל (שולם) מהפעילות העסקית השוטפת. חלק שני יציג את זרימת הכספים של פעילות ההשקעה של החברה, רכישה ומימוש של ציוד, מתן הלוואות וקבלתם חזרה.

החלק השלישי מתרכז בזרימה של פעילות המימון, למעשה פעילות ההשקעה של אחרים בחברה.

אחת השאלות הנפוצות שבעלי עסקים שואלים אותי היא: "לפי הדוחות עולה כי הרווחתי אני לא מבין היכן הכסף". דוח התזרים עונה על שאלה זה בצורה מדויקת. הוא היחיד שמציג בצורה ברורה מה קורה עם הכסף בעסק והפקתו השוטפת היא היחידה שמונעת מבעל העסק חזרה אינסופית של שאלה זו.

מעבר לדוח תזרים המזומנים ישנו דוח צפי תזרים המזומנים המנתח את תנועת הכספים הצפויה קדימה. כל עסק קטן כגדול מנהל תזרים מזומנים ברמה זו או אחרת. ככל שהעסק יותר גדול, מורכב, מעניק ומקבל אשראי כך רגישותו לדוח צפי תזרים המזומנים הולכת וגדלה.

דוח זה יכלול את כל התשלומים הצפויים לעסק, אלו שכבר ניתנו לספקים זכאים עובדים רשויות ומוסדות ואלו שעדיין לא שולמו אבל צריכים להיפרע בתקופה המדוברת, ואת כל התקבולים שהתקבלו ויתקבלו בתקופה. השורה התחתונה בדוח צופה את יתרת חשבון הבנק בכל יום. ככל שהדוח מדויק יותר וצופה למרחוק תוזל עלות גיוס הכספים לעסק.

דוח צפי תזרים מזומנים הוא יישום פרקטי של תקציב המזומנים בעסק ויש לו חשיבות לניהול פיננסי תקין בעסק. שמירת היד על הדופק יום יום היא זו שתקבע האם בעל העסק יסבול ויעסוק ב"כיבוי שרפות" או שיהיה עסוק בניהול שוטף ובפתרון בעיות למרחוק.

הרשמו כעת לקבלת עדכונים לבעלי עסקים

הרשמו כעת לקבלת עדכונים לבעלי עסקים

הירשמו לקבלה מוקדמת של עדכונים מקצועיים חינם
אנחנו שומרים על פרטיותכם ותמיד תוכלו לשנות או להסיר את הרישום

הרשמתך נקלטה בהצלחה!